Fons i col·leccions

El Museu de L’Hospitalet conserva, gestiona i administra els fons patrimonial moble de l’Hospitalet de Llobregat, provinent de donacions i recol·leccions, i que reuneix peces de períodes i àmbits molt diversos.

El Museu de L’Hospitalet (MdLH) té la missió de conservar, gestionar i administrar el fons patrimonial moble de l’Hospitalet de Llobregat. Els béns mobles són aquells objectes del patrimoni cultural fruit de la creació humana, que tenen cert valor històric, arqueològic, artístic, científic o tècnic i que es poden moure, que es poden traslladar.

Dins d’aquesta missió, el museu documenta, cataloga, conserva i restaura de manera continuada les obres del seu fons i les dona a conèixer a la ciutadania mitjançant exposicions, per difondre de manera didàctica i propera el patrimoni local. 

La importància del fons patrimonial de la ciutat i, especialment, la privilegiada col·lecció́ d’art contemporani, va ser un dels arguments per a la creació́ del Museu de L’Hospitalet als anys setanta. La col·lecció del museu prové de donacions i recol·leccions i aplega peces de períodes i àmbits molt diversos.

El MdLH conserva fons arqueològics provinents d’excavacions i fons etnogràfics i històrics amb peces de la cultura popular tradicional, del món rural i del llegat tecnològic de la industrialització a l’Hospitalet. També conserva una col·lecció magnífica de retaules religiosos d’art renaixentista procedents de l’antiga església de Santa Eulàlia de Mérida i un important conjunt de peces de pinacoteca, tèxtils i ceràmiques del segle XX que conformen un important fons d’art contemporani. 

El fons mostra com s’ha format la ciutat i com la gent ha anat donant la seva memòria a la comunitat. Els objectes etnogràfics utilitzats tradicionalment en la feina a pagès retraten una vida camperola que s’ha extingit, mentre que el fons de patrimoni industrial evidencia la importància de la industrialització a l’Hospitalet. Les mostres d’oficis i de la vida quotidiana són claus per entendre la societat hospitalenca.

El MdLH compta amb un important fons d’art contemporani format per més de dos mil obres d’artistes del segle XX. És fruit de donacions de col·leccionistes, entitats, ciutadans particulars i dels mateixos artistes, així com de la política d’adquisicions de l’Ajuntament. El privilegi de disposar d’aquesta col·lecció́ va impulsar la creació del Museu de L’Hospitalet i, durant els darrers 50 anys, el fons ha assolit un volum significatiu, amb obres d’artistes com Dalí, Miró, Tàpies, Guinovart, Solanich, Josep Serra, Francesc Artigau, Concha Ibáñez i Mireia Miret, entre altres. Destaca el conjunt d’obra gràfica coneguda com L’estampa Popular a Catalunya i la col·lecció de pintures de Rafael Barradas.

Política d’adquisicions

Són objectes d’interès del MdLH les peces que constitueixen un testimoni de l’art i la història de L’Hospitalet l’Hospitalet de Llobregat, independentment del seu format o cronologia. Es prioritzen els elements del període industrial, tals com maquinària i utillatge en desús de les indústries de la ciutat; els objectes relacionats amb les migracions a l’Hospitalet de Llobregat; les obres d’art més significatives dels artistes locals o que hagin estat vinculats a la ciutat; els objectes d’interès etnològic o històric que hagin estat produïts o utilitzats en el municipi, i tots els materials arqueològics trobats al terme municipal. 

També es consideren objectes d’interès aquells no directament relacionats amb l’Hospitalet però amb rellevància o valor, així com els objectes d’interès etnològic o històric que, tot i que no hagin estat produïts o utilitzats en el municipi, siguin similars als que ho han estat però no es conserven, i que siguin necessaris per completar l’exposició́ permanent del Museu.

La política d’adquisicions del MdLH s’emmarca en la legislació actual i en el document marc de política d’adquisicions de la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya i de la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya.Per fer donacions al fons del museu cal tenir en compte aquests criteris i contactar amb cultura.museu@l-h.cat

Més informació

Menys informació

X
  • {{facet.titol}} ({{facet.total < facetLimit? facet.total : '+' + facet.total}})

    X
{{total}} Objectes

5613 resultats